Om SKVF

Svensk-kurdiska vänskapsföreningen är en religiöst och politiskt obunden ideell förening för den som är intresserad av Kurdistan. Föreningen har till syfte

•att på olika sätt arbeta för fördjupade förbindelser inom kulturområdet mellan Sverige och Kurdistan

•att verka som vänförening till Kurdiska Biblioteket i Stockholm

•att i Sverige sprida kännedom om Kurdistan och att i Kurdistan sprida kännedom om Sverige.