Styrelsen

Ny styrelse för 2013:
Ordförande – Lena Insulander, 070- 541 11 83, lena@insulander.se

Kassör – Altun Basaran, 073-626 93 33, altun_basaran(at)hotmail.com

Sekreterare - Osman Aytar,  070 -471 05 09

Ordinarie ledamöter - Inger Josberg, Ann Murray och Ingela Karlsson

Suppleant - Newzad Hirori