Årsmöte Svensk-Kurdiska Vänskapsföreningen SKVF

TID: fredag 25 april kl. 18:00-ca 20:30
PLATS: Kurdiska Biblioteket i Stockholm, Gustafslundsvägen 170 i Alvik

Program för kvällen:

 • Sedvanliga årsmötesförhandlingar i enligt med dagordning i föreningens stadgar. Styrelsen avser inte ta upp några ytterligare ärenden till årsmötet. Röstberättigad under dessa förhandlingar är medlem som betalat medlemsavgift*) för 2014.
 • Presentation av fotoutställning ”Kurdholm”
  bilder från Stockholm som under kvällen visas av fotografen själv, Nizar M. Ibrahim.
 • Kurdisk buffé serveras till en kostnad av endast 100 kr per person, inklusive ett glas vin eller annan dryck. Kaffe eller te ingår också.
 • Kort rapport från renoveringen av Qala, Citadelet i Erbil
  SKVF:s ordförande Lena Insulander berättar och visar några bilder från besök Erbil i mars i år.
 • Egen poesi framförs av poeten Ingrid Hoffman Sey.
 • Kvällen avslutas med lugn stämningsfylld musik
  Egna melodier framförda av gitarristen Dindar Davoody

Alla hälsas hjärtligt välkomna!
Styrelsen för SKVF

*) En vädjan om inbetalning av medlemsavgift
Medlemsavgiften är oförändrad, endast 100 kr för hela 2014 och sätts in på Bankgiro: 271-0580.
Det kommer att vara möjligt att betala medlemsavgiften på plats före årsmötesförhandlingarnas början men vi föredrar att avgiften betalas in direkt på angivet bankgirokonto.
Ange namn och e-postadress samt gärna även telefonnummer.

Föreningen välkomnar både gamla och nya medlemmar att delta i vår verksamhet och vädjar till var och en att stödja föreningen i dess syfte:

-  Att på olika sätt bidra till fördjupade förbindelser inom kulturområdet mellan Sverige och Kurdistan

-  Att verka som vänföreningen till Kurdiska Biblioteket i Stockholm

-  Att i Sverige sprida kännedom om Kurdistan och att i Kurdistan sprida kännedom om Sverige

SKVF:s verksamhet är helt beroende av sina medlemmar då vi inte har något annat ekonomiskt bidrag än medlemsavgifterna. Vi vill gärna kunna fortsätta bidra till både bibliotekets verksamhet och andra aktiviteter i kulturutbytet mellan Sverige och Kurdistan.